Contoh Ceramah Lucu

Akhir akhir ini ceramah lucu sangat diminati oleh para jamaah, terutama kalangan yang masih awam tentang agama. Tentu saja hal ini baik untuk menarik mereka tetap datang ke pengajian. Jika anda ingin memberikan ceramah yang mengundang tawa, berikut kami berikan beberapa contoh praktis dan dijamin membuat jamaah tertawa, atau minimal tersenyum.

Pada dasarnya ceramah dapat dilakukan oleh siapapun, dan tentunya tidak terikat oleh waktu dan tempat. Bahkan dalam beberapa kesempatan ceramah bisa berjalan dalam waktu yang sangat singkat. Ceramah sendiri sangat berbeda dengan khutbah, sebab khutbah sangat terikat oleh tempat dan waktu, misalnya seperti khutbah pada shalat jumat, terikat oleh tempat serta waktu yaitu pada hari jumat dan jemaah minimal 40 orang.

Antara ceramah dan khutbah sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk beribadah kepada Allah serta menjalankan tugas untuk mengsyiarkan agama islam pada khalayak umum. Dalam menyampaikan ceramah jangan sampai gugup maupun gerogi karena dapat membuat napas menjadi tersengal-sengal. Dalam penyampaian ceramah juga harus memperhatikan pemilihan kata.

Contoh Ceramah Lucu Tentang Remaja dalam Menjauhi Pergaulan Bebas

Contoh Ceramah Lucu
Contoh Ceramah Lucu

Assalamualaikum wr. wb.

Alhamdulillah, Bismlillahirrahmanirrahim,

Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengatur alam dengan seluruh isinya sehingga dapat tertata rapi, namun akibat ulah manusia berubahlah tatanan menjadi berantakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang seperti ini.

Seperti apa yang telah diketahui, pada zaman sekarang ini pintu kemaksiatan terbuka sangat lebar. Saking lebarnya dapat menampung seluruh penduduk bumi. Para wanita fasik telah tertipu oleh setan sehingga dengan mudahnya mengumbar aurat mereka. Sehingga mata siapapun dapat memandangnya tanpa jemu. Kecuali orang-orang pilihan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla.

Pergaulan bebaspun saat ini banyak sekali diikuti oleh para remaja yang tidak mendapatkan perlindungan dan arahan yang sesungguhnya. Bahkan seks bebas di kalangan kaum muda bagaikan hal yang sangat biasa. Sehingga sudah dapat dipastikan akan ada musibah besar menimpa generasi muda di negeri ini apabila keadaan seperti demikian tidak kunjung membaik.

Maka dari itu, seorang remaja muslim yang menginginkan untuk dapat menghilangkan kebiasaan buruk setidaknya harus dapat menghindari kebiasaan seperti pergaulan bebas, berjabat tangan dengan yang bukan mahram, pacaran, pandangan mata yang tidak dijaga, mendengarkan musik dan bernyanyi, wanita bepergian tanpa mahram, dan bercanda mesra dengan lawan jenis.

Islam yang merupakan agama yang telah sempurna, telah mengatur etika pergaulan dengan berbagai norma yang sangat indah, apabila diamalkan, akan tercipta kehidupan yang bermartabat.

Oleh sebab itu hendaknya para remaja berhati-hati terhadap penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi. Diantara berbagai kebiasaan yang dapat menimbulkan fitnah syahwat serta pergaulan bebas yaitu membiarkan wanita bepergian sejauh jarak antara dua shalat tanpa ditemani mahram.

Hal demikian sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda yang artinya: “janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama dengan mahramnya. “ [muttafaqun alaih].

Sebaiknya para remaja muslim baik laki-laki maupun perempuan menghindari berbagai bentuk pergaulan yang telah disebutkan di atas, isilah waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, dapat dengan beribadah kepada Allah SWT, ataupun untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, serta membantu pekerjaan rumah.

Saya rasa cukup apa yang dapat saya sampaikan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah SWT, dan apabila banyak kesalahan datangnya dari diri pribadi saya. Terimakasih atas segala perhatiannya, wabillahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

Contoh Ceramah Lucu Tentang Cinta

Contoh Ceramah Lucu
Contoh Ceramah Lucu

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim.

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT karena atas berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Aamiin.

Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang cinta. Banyak orang yang memaknai cinta beraneka makna. Seperti: “hidup tanpa cinta bagaikan berdiri di tepi tebing yang curam, tanpa cinta rindu yang dirasa seakan gelap gulita. Dan hidup bagaikan sayur tanpa garam. Ada pula yang memaknai cinta seperti pasir yang tidak dapat digenggam terlalu erat.

Begitu banyak penafsiran mengenai cinta, untuk bentuknya cinta dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu: cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan cinta kepada sesama manusia. Teman-teman yang mencintai saya. Seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa cinta merupakan kata cinta yang memiliki berjuta makna.

Membahas soal cinta tidak terlepas dari budaya pacaran yang sungguh sudah sangat jelas bahwa Allah melarangnya. Saudaraku, budaya pacaran saat ini memang sudah sangat familiar di tengah Masyarakat. Sungguh hal seperti itu sangat miris sekali untuk digunakan, lalu bagaimana nasib bangsa ini apabila generasi muda sudah memanggil ayah bunda?

Bagi anda yang sedang menjalin hubungan yang belum pasti kedepannya yaitu pacaran, lebih baik putuskan dari sekarang juga, move on, dan yang paling penting adalah melupakan mantan, sebab ada pepatah mengatakan jika masa lalu adalah sejarah, maka mantan merupakan peninggalan sejarah.

Saya rasa apa yang saya sampaikan sudah cukup, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, untuk segala perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warakhmatullahi wabarakaatuh.

Contoh Ceramah Lucu Tentang Cinta Ibu

Contoh Ceramah Lucu
Contoh Ceramah Lucu

Bismillahirrahmaanirrahim

Pertama dan yang paling utama kita harus pandai bersyukur kepada Allah SWT, karena atas pemberian umur panjang. Shalawat serta salam marilah semoga tetap tetap tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya dan sampailah kepada kita selaku umatnya.

Sebagai anak kita mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua terutama ibu, dengan cara seperti apa kita dapat berbakti kepada ibu? Beberapa diantaranya seperti melakukan perintah ibu selama itu tidak bertentangan dengan perintah Allah, melaksanakan ibadah shalat sebelum di sahalati. Eh salah, maksudnya tunaikanlah ibadah shalat karena hari sudah sore.

Cara lain yang dapat kita lakukan untuk dapat berbakti kepada ibu adalah dengan cara mendoakan ibu kita agar senantiasa diberi kesehatan, diampuni dosa-dosanya, diberikan keberkahan rizki, dan dimudahkan dalam segala urusan.

Untuk itu saya ingin bertanya kepada saudara yang berbaju kotak boleh? “pernahkah sudara mendokan ibu saudara? Berapa kali dalam sehari? Tidak perlu dijawab sebab itu urusan anda pribadi. Untuk itu marilah kita bersama-sana membacakan doa untuk orang tua kita.

“Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuakau, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi di waktu kecil. Aamiin”.

Saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kebenaran terhadap apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah SWT, dan apabila terdapat banyak kesalahan itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Terimakasih atas perhatiannya.

Ana kupat kecemplum santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Contoh Ceramah Lucu Islam Tentang Pacaran

Contoh Ceramah Lucu
Contoh Ceramah Lucu

Sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb.

Ke cikarang makan opak, menjawab salamnya kurang kompak, saya ulangi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Alkhamdulillah,

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Shalawata serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti.

Saya rasa muqadimah tidak perlu panjang-panjang, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai pandangan islam terhadap pacaran. Maraknya pacaran di kalangan remaja saat ini dianggap sebagai kegiatan yang lumrah. Dan yang lebih parahnya lagi satu orang dapat memiliki lebih dari dua atau lebih pacar sekaligus.

Mereka yang pacaran bukan karena mereka tidak tahu hukum pacaran itu seperti apa, namun mereka kalah dengan hawa nafsu mereka. Sebenarnya mereka yang pacaran sudah mengetahui bahwa pacaran sangat dilarang oleh agama Islam, karena selain merugikan diri sendiri juga dapat merugikan orang lain.

Seperti firman Allah dalam surah al-isra ayat 32 yang artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa jomblo itu bukan karena tidak laku, tetapi dapat menahan diri supaya tidak investasi dosa di akherat. Jadi tutup telinga anda rapat-rapat apabila ada yang mengatakan jomblo itu golongan yang teraniaya, woles aja, jika sudah jodoh tidak bakal kemana. Bertakwa saja kepada Allah.

Atau sebaliknya buka telinga lebar-lebar, jika mendengar ada yang mengatakan jomblo itu teraniaya, langsung cepat-cepatlah keluarkan kembali melalui kuping kiri.

Saudaraku yang dirahmati Allah, oleh sebab itu maka kita sebagai remaja yang merupakan penerus bangsa tidak perlu merasa tidak laku jika tidak pacaran. Justru kita yang tidak pacaran adalah yang sangat istimewa. Ibarat sebuah barang, bukankah barang yang istimewa itu jumlahnya sedikit daripada yang di obral?

Oleh sebab itu, kita sebagai remaja tidak perlu merasa risau karena tidak memiliki pacar, justru berbanggalah sebab pacaran tidak akan membuat kita dewasa, justru menuntun kita untuk beradegan dewasa.

Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga anda tidak puas. Kurang lebihnya mohon maaf.

Minum sirup dengan selasih, cukup sekian serta terimakasih. Wabilahitaufik wal hidayah, wassalamualaikum wr.wb.

Contoh Ceramah Lucu Tentang Jomblo

Contoh Ceramah Lucu
Contoh Ceramah Lucu

Assalamualaikum wr. wb.

Alkhamdulillah, jujur saya sedikit bingung akan memulai dari mana untuk membahas tentang jomblo. Sebab jomblo itu tidak terlepas dari permasalahan cinta yang begitu rumit. Pokoknya tidak kalah jika dibandingkan dengan cerita sinetron di layar televisi Indonesia bahkan drama korea.

Sebelum masuk kepembahasan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunianya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini sekarang.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Allahumma aamiin.

Jika membicarakan remaja, pasti tidak jauh dari yang namanya cinta. Mulai dari jatuh cinta, jadian, putus, nyambung lagi, putus lagi, seperti lagu “putus nyambung” ternyata tidak hanya pada makanan yang memiliki rantai makanan, dalam urusan cinta ternyata juga demikian.

Seseorang yang tidak memiliki pacar akan memiliki sebutan khusus yaitu jomblo. Para jomblo atau mereka yang tidak pacaran itu suka dibilang tidak laku, wah ternyata bahaya juga nih jika bahasanya sudah seperti itu. Sehingga muncullah taglinenya si Pacooong (pacoong, hantu bohongan yang hits di twitter) yang berani mengatakan bahwa “jomblo itu nasib, sedangkan single itu prinsip”.

Dalam agama islam tidak ada yang namanya istilah pacaran. Sebab pacaran merupakan budaya barat yang diadopsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab sebab tanpa mengetahui ilmu dan asal-usulnya. Lalu bagaimana nasib para jomblo, eh para single maksudnya? Tentu saja mereka sangat beruntung karena insya Allah cinta mereka terjaga hanya untuk Allah.

Tanpa ada pacar yang kadang seenak hati menuntut ini dan itu, para single patut berbahagia sebab waktu mereka full 24 jam menjadi milik pribadi tanpa ada yang mengganggu minta ini dan itu. Tuh kan enak banget jadi jomblo, eh single maksudnya.

Jadi, untuk seluruh teman-temanku yang baik hati, rajin menabung di warung dan tidak sombong, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallahualam bisshawab, wassalamualaikum wr.wb.

Contoh Ceramah Lucu dan Bermanfaat

Contoh Ceramah Lucu
Contoh Ceramah Lucu

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji hanya milik Allah penguasa alam, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti sekarang ini.

Hadirin yang berbahagia, membahas soal memperoleh rezeki dengan mudah memang sangat menarik, dengan keadaan ekonomi yang cukup sulit, sehingga banyak orang yang mencari solusi untuk hal tersebut.

Dalam tema kali ini yaitu “biarkan rezeki mengejar kita” sangat menarik bukan pembahasan kita sekarang? Padahal kita sudah tahu bahwa untuk memperoleh rezeki itu harus adanya kerja keras terlebih dahulu. mungkin istilah pergi pagi, pulang petang, pikiran puyeng, perasaan perih, namun penghasilan penghasilan pas-pasan. Akan lebih mudah disingkat dengan 10p.

Saudaraku, kita memang sangat dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal, tetapi bukan berarti menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk itu, hingga melupakan ibadah dan yang lainnya. dalam islam diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala hal yang kita miliki. Dengan berpedoman pada janji Allah, bahwa siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan membalas dengan berlipat-lipat.

Menabung memang sangat dianjurkan, namun agama mengajarkan kita untuk tetap bersedekah sebesar apapun penghasilan kita, insya Allah dengan ini rezekilah yang akan mengejar kita. Tidak perlu bersusah payah merasakan perihnya 10 p.

Sekian apa yang dapat saya sampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Contoh Ceramah Lucu di Bulan Ramadhan

Contoh Ceramah Lucu
Contoh Ceramah Lucu

Assalamualaikum wr. wb

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya milik Allah tuhan semesta Alam, tidak ada dzat yang wajib disembah selain Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada nabi agung Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya.

Langsung saja saya di sini untuk menyampaikan pembahasan mengenai puasa ramadhan. Sebelum masuk ke pembahasan izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu. Apakah anda merasa senang dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadhan yang insya Allah penuh keberkahan ini?

Sebagai umat islam kita harus senang menyambut datangnya bulan suci ini. Buat diri anda menjadi kurus dengan berpuasa di bulan ini, kurus yang saya maksud adalah berkurangnya timbangan buruk kita. Seperti yang telah anda ketahui bahwa orang yang timbangan amal lebih berat dari pada keburukannya, maka akan dimasukkan ke Syurga begitupun sebaliknya.

Berita menggembirakan yang perlu anda ketahui adalah neraka pada pada bulan ramadhan tidak menerima penghuni baru, dikarenakan penghuni yang senior sudah terlalu banyak. Sehingga panitia sedang mempersiapkan bangunan  baru untuk penghuni pada bulan beikutnya yang sudah mengantri.

Kabar menyedihkan juga datang dari neraka jahannam bagian barat, di mana kunci pintunya hilang sehingga banyak korban yang terjebak, pemerintah tidak menyediakan fasilitas pengungsian dikarenakan uang sudah terbakar terlebih dahulu sebelum sampai.

Pada sebuah kisah hiduplah seorang yang sangat religious, soapan, santun, pada saat itu dia menemui seorang kakek yang sangat tua renta. Pria tersebut memandangi kakek itu dan berfikir bahwa 30 tahunkedepan mungkin akan seperti kakek ini, kakek tersebut juga demikan, dan berkata 30 tahun yang lalu aku mirip sepertimu anak muda.

Kiranya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, untuk segala perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wabillahitaufik wal hidayah,

Wassalamualaikum wr. wb.

Contoh Ceramah Lucu Tentang Galau

Contoh Ceramah Lucu
Contoh Ceramah Lucu

Assalamualaikum wr. wb

Alakhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa memberikan karunianya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang galau, untuk tingkat kelucuannya tergantung dari sudut pandang audience dalam merespon apa yang disampaikan.

Langsung saja, sekarang ini karena semakin majunya perkembangan zaman sering menimbulkan perubahan, salah satu perubahan yang muncul adalah perubahan bahasa baru yang digunakan orang-orang untuk berkomunikasi. Salah satu kata yang baru muncul adalah kata galau.

Munculnya kata galau sepertinya dapat menjadi bukti betapa kretifnya generasi muda kita dalam mengembangkan sebuah kosa kata baru. Kata galau ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang kacau karena berbagai hal. Tetapi seringkali kata galau dikaitkan dengan masalah hati, jomblo, dan masih banyak yang lainnya.

Ketika hati sedang merasa tertekan atau sedih, kata galau akan menjadi sangat pas untuk mewakili perasaan orang tersebut. Sehingga banyak anak-anak muda lebih memilih kata galau di banding dengan kata sedih, terpuruk, menyedihkan, dan sebagainya.

Di balik kata galau sendiri, sepertinya keadaan galau yang beberapa orang rasakan memang membuat banyak orang termotivasi dan pada akhirnya memunculkan karya-karya yang bermanfaat. Salah satu contohnya adalah penyanyi Bruno Mars yang seringkali dapat membuat lagu-lagu galau yang sangat enak untuk didengar.

Sehingga memang benar perasaan galau terkadang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sumber karya baru, sehingga jangan sampai anda menggunakan keadaan galau anda untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan membuat hidup anda semakin menderita, kasihan.

Tetapi sebaliknya, gunakan kegalauan anda sebagai penyemangat dalam menjalani kehidupan untuk membuat anda bangkit serta menjadi sosok yang semakin lebih baik. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terimakasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Contoh Ceramah Lucu Tentang Hijrah

Contoh Ceramah Lucu
Contoh Ceramah Lucu

Assalamualaikum wr, wb

Alhamdulillah tsumma Alhamdulillah,

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dzat yang dengan kebesaran-Nya seluruh makhluk mengagungkan-Nya, dzat yang dengan kasih sayangnya, seluruh makhluk merasakan manisnya islam serta keindahan ukhuwah di jalan-Nya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhamamd SAW. Yang telah memberikan arah kepada generasi penerus Rabbani, membangun generasi yang tertidur lelap serta menuntun manusia yang berada dalam kegelapan menuju kejayaan, kemuliaan, serta kebahagiaan.

Sebelum kajian ceramah agama singkat kali ini dimulai alangkah lebih indah jika dibuka dengan bacan basmallah bersama-sama

“Bismillahirrahmanirrahi”

Sahabatku yang di rahmati Allah,

Saat mendengar kata hijrah, diantara kita mungkin masih banyak yang langsung nyaut pada sejarah tentang “Hijrahnya Rasulullah dari Mekkah ke Madinah”, sehingga kita dapat tahu bahwa artu hijrah adalah pindah. Namun ternyata pengertian hijrah tidak hanya sebatas pindah. Akan tetapi memiliki arti yang lebih luas.

Dalam setiap langkah hijrah pasti ada suatu tujuan yang pastinya ingin pindah dari kondisi tidak nyaman menjadi nyaman. Dari keterpurukan menuju kesejahteraan. Mereka pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Namun akan sangat berbahaya jika manusia yang sedang mencari kenyamanan dengan tujuan yang salah, maka akan lebih lelah untuk menemukan kenyamanannya. Sehingga yang disebut dengan hijrah membutuhkan cara serta tujuan yang hakiki, sesuai dengan pribadi kita.

Temukanlah hijrah anda yang hakiki sehingga dapat menentramkan jiwa, yakni hijrah kepada islam yang kaffah. Dapat dimulai dari hal yang kecil terlebih dahulu, seperti sering mengikuti kegiatan-kegiatan islam, yang dapat membuka pikiran akan ke depannya.

Selain itu tentunya anda akan mendapatkan banyak sahabat yang soleh dan sholehah yang sama seperti anda sedang mencari jati diri. Untuk itu mari berhijrah, jangan sampai ada penyesalan sebelum malaikat Izrafil datang. Wallahualam,

Terimakasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalamualaikum wr. wrb.

Contoh Ceramah Lucu Tentang Guru

Contoh Ceramah Lucu
Contoh Ceramah Lucu

Assalamualaikum wr. wb.

Selamat pagi saya ucapkan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat islam, serta nikmat-nikmat yang lainnya. shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke zaman yang ilmiah ini.

Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terimakasih untuk bapak dan ibu guru pahlawanku tanpa tanda jasa yang tidak pernah lelah membimbing putra putrinya yang kadang sangat bandel sehingga meningkatkan asam urat serta migraine bapak ibu guru kambuh. Atas bimbingan bapak ibu akhirnya kami dapat melewati ujian akhir nasional dengan lancar.

Senyuman manis bapak ibu guru sekalian untuk ke depannya mungkin sudah tidak kami temui lagi, namun demikian insya Allah semangat kami untuk terus giat belajar selalu aktif.

Terimakasih juga untuk seluruh teman-temanku yang sukarela telah mengisi hari-hariku penuh dengan cerita, terimakasih atas kekompakannya. Bukan kompak saat ulangan tetapi kompak di hari-hari tertentu yang sudah kita lewati begitu indah bersama-sama. Kawan kalian memang the best forever.

Saya rasa sekian apa yang dapat saya sampaikan, terimalah ucapan terimakasih saya untuk semua pihak yang telah membantu saya selama ini, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita dapat menggapai impian yang kita cita-citakan.

Terimakasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahitaufik wal hidayah

Wassalamualaikum wr. wb.

Demikian beberapa contoh mengenai ceramah singkat yang dapat anda jadikan sebagai bahan renungan, bahan pembanding, ataupun sebagai acuan anda dalam membuat berbagai macam contoh ceramah singkat. Gunakan sebagaimana mestinya, semoga dapat bermanfaat.